ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 7.000


7η Ενότητα
ΑΡΙΘΜΟΙ  ΜΕΧΡΙ ΤΟ 7.000


Ένας τετραψήφιος αριθμός αποτελείται από: 
Χιλιάδες, ΕκατοντάδεςΔεκάδες και Μονάδες

πχ: Ο αριθμός 6.523 αποτελείται από:

     6 Χιλιάδες, 5 Εκατοντάδες,  2 Δεκάδες   και   3 Μονάδες

ή   6 Χ            5 Ε                   2 Δ             και   Μ

και μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

            6.000      +      500         +     20         +   3        = 6.523  


Τοποθετώ τις χιλιάδες, τις εκατοντάδες, τις δεκάδες και τις μονάδες σε έναν άβακα...

...και διαβάζω τον αριθμό "έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία".Σύγκριση αριθμών

Για να βρω μεταξύ δύο τετραψήφιων αριθμών ποιος είναι ο μεγαλύτερος συγκρίνω τα ψηφία τους από αριστερά προς τα δεξιά. Παραδείγματα:


Θέλω να συγκρίνω του αριθμούς 6.672 και 3.421
Σκέφτομαι 6 > 3 άρα 6.672 > 3.421

Θέλω να συγκρίνω του αριθμούς 4.598 και 4.611
Σκέφτομαι αφού οι χιλιάδες είναι ίσες κοιτάω το αμέσως επόμενο ψηφίο, δηλαδή τις εκατοντάδες: 
 5 < 6    άρα    4.598 <4.611

Θέλω να συγκρίνω του αριθμούς 8.209 και 8.213
Σκέφτομαι αφού οι χιλιάδες και οι εκατοντάδες είναι ίσες κοιτάω το αμέσως επόμενο ψηφίο, δηλαδή τις δεκάδες:
0 < 1 άρα 8.209 < 8.213Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ