ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

  • Ένα ψηφίο έχει ο διαιρέτης, ένα τονίζουμε αριστερά του διαιρετέου και λέμε : « Το 3 στο 7 χωράει …2 φορές ».
  • Γράφουμε το 2 αριστερά στη θέση του πηλίκου.  
  • Πολλαπλασιάζουμε το 2 με το 3 (διαιρέτης). 
  • Γράφουμε το 6 κάτω από το 7.
  • Αφαιρούμε από το 7 το 6 . 
  • Κατεβάζουμε δίπλα στο υπόλοιπο 1 και το 5 και λέμε : « Το 3 στο 15 χωράει … 5 φορές ».
  • Γράφουμε το 5 στη θέση του πηλίκου. 
  • Πολλαπλασιάζουμε το 5 με το 3 και αφαιρούμε το γινόμενο από το 15. 
  • Όταν το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι 0 τότε η διαίρεση λέγεται  τέλεια.
  • Για να κάνω την επαλήθευση πολλαπλασιάζω το πηλίκο (25) με το διαιρέτη (3) και προσθέτω το υπόλοιπο  ( 0). Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ο Διαιρετέος (75).

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ        ΕΔΩ

Σχόλια